OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

17. července 2016

Dnes slavíme šestnáctou neděli v liturgickém mezidobí.

 

Až do konce prázdnin nebudou v katedrále nedělní nešpory.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

 

V pátek oslavíme Památku sv. Maří Magdalény

 

V sobotu oslavíme Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

 

Následující neděle je sedmnáctá v liturgickém mezidobí.

 

J. Exc. Msgre. Jan Baxant bude ve středu 20.7. 2016 od 9.00 hod. sloužit v kostele sv. Vojtěcha mši svatou pro účastníky Světových dnů mládeže.