OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

19. června 2016

Dnes slavíme dvanáctou neděli v liturgickém mezidobí

Dnes v 17. 00. hod budou v katedrále pravidelné nešpory.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

V pondělí si připomeneme 257. let od úmrtí pátého litoměřického biskupa Mořice Adolfa vévodu Sachsen-Zeits.

V úterý oslavíme Památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

V pátek oslavíme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše sv. v 18.00 hod. bude sloužena v kapli sv. Jana Křtitele (kaple pod biskupskou rezidencí).

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

Následující neděle je třináctá v liturgickém mezidobí. Při mši si připomeneme si výročí 35. let kněžství P. Jiřího Hladíka

Svatý rok Božího milosrdenství

Pod křížem Maria společně s Janem, učedníkem lásky, dosvědčuje slova odpuštění, která vycházejí z Ježíšových rtů. Vrcholné odpuštění nabízené tomu, kdo jej ukřižoval, nám ukazuje, kam až může sahat Boží milosrdenství. Maria osvědčuje, že milosrdenství Božího Syna nezná mezí a dosahuje ke všem, aniž by někoho vylučovalo. Obraťme se k ní starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdrávas Královno), aby k nám nikdy nepřestávala obracet své milosrdné oči a učinila nás hodnými kontemplovat tvář milosrdenství, svého Syna Ježíše.

Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté a blahoslavené, kteří své životní poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště mám na mysli velkou apoštolku milosrdenství, svatou Faustýnu Kowalskou, která byla povolána vstoupit do hlubin božského milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá a vyprošuje nám, abychom žili a putovali ve stálém Božím odpuštění a neochvějné důvěře v jeho lásku.

(Bula Misericordiae Vultus )