OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

15. října 2017

Dnes slavíme dvacátou osmou neděli v liturgickém mezidobí.

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále kanovnické nešpory.

V úterý oslavíme Památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Ve středu oslavíme Svátek sv. Lukáše, evangelisty

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je dvacátá devátá v liturgickém mezidobí. Při mši svaté nám zahraje a zazpívá Schola našich dětí a mládeže.

 

Zveme na modlitbu chval v úterý 17.10. od 20h v Domě Kardinála Trochty.

 

Příští neděli 22. října se uskuteční tzv. Misijní koláč - po mši sv. budou nabízeny koláče či jiné napečené dobroty za dobrovolný finanční příspěvek. Děti z Misijního klubka připravily i drobné výrobky, které budou také prodávat. Výtěžek akce podpoří projekty Papežského misijního díla. Zveme také všechny farníky, kteří by se chtěli zapojit, mohou také napéci něco dobrého  a přinést před mší sv. do zadní části katedrály. Upřímné Pán Bůh zaplať