OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

23. října 2016

 

Dnes slavíme třicátou neděli v liturgickém mezidobí

 

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále nedělní nešpory.

 

Ve středu oslavíme výročí 75. let ode dne, kdy byla naše diecéze zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Stalo se tak dne 26. října roku 1941.

 

V pátek oslavíme Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je třicátá první v liturgickém mezidobí.

V úterý 25.10. 2016 od 10.00 hod. bude s obyvateli Domova pro seniory na Dómském pahorku besedovat náš otec biskup Jan. Besedy se mohou účastnit i senioři z farnosti.

 

Ve středu 26.10. 2016 od 15.30 se na faře v Mostecké ulici sejdou seniorky a senioři na pravidelném setkání.