OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

26. listopadu 2017

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále kanovnické nešpory.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. Ondřeje, apoštola

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 1. neděle adventní.

Přede mší svatou bude pan probošt světit adventní věnce. Prosíme, přineste si věnce k posvěcení.

Příští neděli v 15 hod. jsou děti z našich farností a jejich rodiče zváni do DDKT na setkání se svatým Mikulášem.

O první neděli adventní nebudou v katedrále nešpory. Od 17.00 hod. bude adventní koncert.

V sobotu 2. prosince 2017 od 14 hod. vás zvu do DDKT na adventní duchovní obnovu. Povede ji P. Štěpán Smolen. Tím začínáme cyklus pěti rekolekcí nazvaný „Je modlení umění?“, které se budou konat první sobotu v měsíci. Podrobný rozpis témat najdete na plakátku na nástěnce a na webových stránkách farnosti. Všech svatých. http://www.farnost-litomerice.cz/