OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

27. listopadu 2016

 

Dnes slavíme první neděli adventní

V 17.00 hod. jsou v katedrále pravidelné nešpory

 

Pořad bohoslužeb v katedrále je v následujícím týdnu beze změn.

 

Svátky a památky prvního adventního týdne:

 

Ve středu oslavíme Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

V sobotu oslavíme Památku sv. Františka Xaverského, kněze

 

Následující neděle je 2. neděle adventní

a také si připomeneme Památku sv. Barbory, panny a mučednice

Adventní duchovní obnova našich farností se bude konat v sobotu 3.12. 2016 od 14 hod. v DDKT. Povede ji P. Lukáš Bakajsa z Ústí n. L. Podrobnosti jsou na plakátku.

 

Příští neděli v 15 hod. zveme všechny do kostela Všech svatých na setkání se svatým Mikulášem.