OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCh

 

8. ledna 2017

Dnes slavíme Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

Dnes odpoledne budou v katedrále pravidelné nešpory

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

Následující neděle je druhá v mezidobí

 

Zítra začíná Alianční týden modliteb, který zakončíme zde v katedrále v neděli v 18. 00 hod.

 

V pondělí 9. 1. 2017 od 19 hod. zveme do Hospice sv. Štěpána na besedu se salesiánským knězem Ladislavem Heryánem.

 

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 1. března připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

dne 16. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 25. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 4. června bude slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 15. června bude slavnost Těla a krve Páně a

dne 3. prosince bude první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.