OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

25. září 2016

 

Dnes slavíme dvacátou šestou neděli v liturgickém mezidobí.

 

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále nedělní nešpory.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

V pondělí oslavíme Památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

V úterý oslavíme Památku sv. Vincence z Paula, kněze

Ve středu je Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

V pátek oslavíme Památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V sobotu oslavíme Památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Následující neděle je dvacátá sedmá v liturgickém mezidobí.

 

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 16 hod. se ve skautské knihovně v DDKT sejdou děti z misijního klubka. Zvou mezi sebe také nové děti, starší šesti let.