OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

19. března 2017

 

 

Dnes slavíme třetí neděli postní

V 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

V pondělí oslavíme Slavnost sv. Josefa

V sobotu oslavíme Slavnost Zvěstování Páně

Následující neděle je čtvrtá neděle postní.

 

Seniory zveme na pravidelné setkání ve středu 22.3. 2017 od 15.30 hod. na faře v Mostecké ulici.

 

V sobotu 25.3. 2017 od 18.00 hod. zveme na poutní mši sv. do kostela Zvěstování Panně Marii (jezuitský kostel).

 

V postní době, v kostele Všech svatých, každý pátek začíná modlitba sv. růžence v 17.00 hod. Od 17.30 hod. následuje pobožnost křížové cesty, bezprostředně po ní začne mše sv. (bez promluvy).

 

V sobotu 1. dubna 2017 od 14.00 hod. vás zveme do DDKT na postní duchovní obnovu.   Bude přednášet otec Lukáš Bakajsa na téma  “Postní doba a Velikonoce v byzantské liturgii”.  Bude možno také přistoupit ke svátosti smíření.