OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

17. září 2017

Dnes slavíme dvacátou čtvrtou neděli v liturgickém mezidobí.

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále kanovnické nešpory.

Ve středu oslavíme Výročí posvěcení katedrály

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. Matouše, apoštola

V pátek oslavíme Fatimský den. Mše svatá nebude v katedrále o půl osmé ráno. Program Fatimského dne začíná v 10.00 hod. přivítáním sochy Panny Marie Fatimské.

V sobotu oslavíme Památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Následující neděle je dvacátá pátá v liturgickém mezidobí

 

V pondělí 18.9. 2017 od 16.00 hod. se v DDKT uskuteční schůzka Misijního klubka.