OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

23. dubna 2017

 

Dnes slavíme Druhou neděli velikonoční. Dnes také slavíme Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

V 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Svátek sv. Jiří, mučedníka

V úterý oslavíme Svátek sv. Marka, evangelisty

Ve středu si připomeneme výročí úmrtí 11. litoměřického biskupa Augustina Bartoloměje Hilleho. Zemřel v pověsti svatosti dne 26. dubna 1865.

V sobotu oslavíme Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

Následující neděle je Třetí neděle velikonoční.