OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

21. května 2017

Dnes slavíme Šestou neděli velikonoční.

V 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí si připomeneme výročí úmrtí 18. litoměřického biskupa ThDr. Josefa Koukla.

 

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně a také si připomeneme výročí úmrtí 7. litoměřického biskupa Ferdinanda Kindermanna rytíře ze Schulsteinu.

 

Následující neděle je Sedmá neděle velikonoční, a připomeneme si výročí zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 28. 5. 1944.

 

Ve středu 24.5.2017 v 15.30 hod. se na faře v Mostecké ulici koná setkání seniorů.

 

V pátek 26.5.2017 po mši sv. vás zveme do kostela Všech svatých na adoraci, modlitbu za město Litoměřice a na večer chval.