OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

20. ledna 2018

 

Dnes slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve

V pátek oslavíme Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

V sobotu oslavíme Památku sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Následující neděle je 3. neděle v mezidobí

Sbírka dnešní neděle je věnována na diecézní školství.

 

Dnes si také připomínáme 88. let od úmrtí XV. biskupa Josefa Grosse. Zemřel  20. ledna 1931. 

 

Vánoce v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

 

 

24. 12. 2018

 

Žehnání Betlémského světla

 

Půlnoční mše svatá

 

9.00.

 

24.00.

 

25. 12. 2018

 

Slavnost Narození Páně

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00.

 

 

26. 12. 2018

 

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

Celebruje: arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

 

10.00.

 

 

27. 12. 2018

 

Svátek sv. Jana, evangelisty

 

7.30.

 

 

28. 12. 2018

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

 

29. 12. 2018

 

Sobota v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

 

30. 12. 2018

 

Svátek Svaté Rodiny

 

10.00.

 

 

31. 12. 2018

 

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

16.00.