Vánoce 2017

24. 12. 2016

Žehnání Betlémského světla

Adventní mše svatá

Půlnoční mše svatá

9.00.

10.00.

24.00.

25. 12. 2016

Slavnost Narození Páně

10.00.

26. 12. 2016

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

10.00.

27. 12. 2016

Svátek sv. Jana, evangelisty

7.30.

 

28. 12. 2016

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

29. 12. 2016

 

Pátek v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

30. 12. 2016

 

Sobota v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

31. 12. 2016

 

 

Svátek Svaté Rodiny

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

 

10.00.

 

16.00.