Vánoce 2020

 

21. 12. 2020 Pondělí mše svatá v 7.30 hod.

22. 12. 2020 Úterý mše svatá v 7.30 hod.

23. 12. 2020 Středa mše svatá v 7.30 hod.

Na Štědrý den bude mše svatá v 7.30 hod. adventní s žehnáním Betlémského světla. 

Půlnoční“ mše svatá bude v 17.30 hod.

25. 12. a 26.12. 2020 bude mše svatá v 10.00 hod. celebrovat bude J. Exc. Msgre. Jan Baxant, XX. litoměřický biskup

27. 12 2020 Svátek svaté Rodiny 10.00 hod.celebrovat bude J. Exc. Msgre. Jan Baxant, XX. litoměřický biskup

 

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti, určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše

20 % míst k sezení,

přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. lprosince 2020 

 

katedrále se tedy může mše svaté zúčastnit 50 osob.