OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

26. května 2024

 

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá ráno v katedrále nebude, bude až v 18.00. Po mši svaté bude následovat průvod Božího Těla. Mši svatou bude celebrovat XXI. litoměřický biskup J. Exc. Mons. Stanislav Přibyl CSsR. Ranní mše svatá bude v kostele Všech svatých.

 

V pátek je Svátek Navštívení Panny Marie

 

V sobotu je Památka sv. Justina, mučedníka

 

Následující neděle je 9. v liturgickém mezidobí

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.