Chrámový sbor

 

Sborový chrámový zpěv má v Litoměřicích velmi dlouhou tradici. Před druhou světovou válkou byly v Litoměřicích dokonce tři chrámové sbory. Katedrální – Domchor, Sbor děkanského kostela Všech svatých a chrámový sbor u kostela sv.Jakuba. Po válce, když bylo německé obyvatelstvo odsunuto začal fungovat český chrámový sbor, který až do dnes zpívá při slavnostních Bohoslužbách podle aktuální potřeby ve všech chrámech v Litoměřicích a také v blízkém okolí. O velkých svátcích zpívá sbor také s instrumentálním doprovodem.

Sbor v současné době čítá 25 –30 zpěváků a zpěvaček. Náš repertoár je dán naším posláním zpívat při katolických Bohoslužbách. Zpíváme mše a motteta od různých autorů všech slohových období. Mezi oblíbené autory patří např. z českých autorů : V. Říhovský, J.N. Škroup, R.Führer. E.Marhula atd. Z cizích například: W.A. Mozart, Ign. Reimann, W. Menscick, C.Franck, Ch. M. Heiss atd.

 

Každý, kdo by rád Pána Boha chválil zpěvem je srdečně vítán. Nejsme profesionální těleso, ale zpíváme ze srdce rádi a nové spolupracovníky mezi sebou rádi uvítáme a uvidíme.