OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

18. února 2018

Dnes slavíme první neděli postní

V 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

Ve čtvrtek oslavíme Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Následující neděle je druhá neděle postní.

Zveme na modlitbu chval v úterý 20. 2. 2018 od 20h v Domě Kardinála Trochty.

 V sobotu 3. března 2018 od 14 hod. zvu do DDKT na postní duchovní obnovu, kterou vede P. Angelo Scarano na téma Modlitba s Biblí v ruce. Podrobné informace jsou na plakátku a na webových stránkách farnosti.

V postní době, v kostele Všech svatých, každý pátek začíná modlitba sv. růžence v 17.00 hod. Od 17.30 hod., následuje pobožnost křížové cesty, bezprostředně po ní začne mše sv. (bez promluvy).