OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

17. června 2018

 

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

Následující neděle je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Při mši svaté udělí otec biskup Jan svátost biřmování dvaceti kandidátům biřmování.

 

V pátek 22. 6. 2018 od 14 hod. vás zveme na farní zahradu v Bohušovicích nad Ohří. Všechny skupiny dětí z výuky náboženství tam ukončí školní rok 2017-18. Program pro ně připraví katoličtí skauti.