OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

26. září 2021

 

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Památku sv. Vincence z Paula, kněze

V úterý oslavíme Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Ve středu oslavíme Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V pátek oslavíme Památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

V sobotu oslavíme Památku svatých andělů strážných

 

Následující neděle je 27. v liturgickém mezidobí

 

Na první sobotu v měsíci říjnu  - 2. října 2021 v 17h. v kapli DDKT zveme děti a jejich rodiče na modlitbu růžence, budeme se modlit za naši farnost a na úmysly dětí. Forma modlitby je přizpůsobena dětem.

- v rámci oslav světového dne misií zveme na Misijní putování s P. Marií - v sobotu 23. října do Horní Police.  Bližší info budou zveřejněny na plakátcích.

- oslava misijní neděle bude 24. října. Po mši sv. v děkanském kostele i v katedrále proběhne již tradiční tzv. Misijní koláč. Zapojit se mohou všichni farníci!

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.