OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

23. června 2019

 

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí.

V pondělí oslavíme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

V pátek oslavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V sobotu je Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá v katedrále nebude v 7.30 hod. Bude až v 10.00 hod. u příležitosti kněžského svěcení Ing. Václava Nováka.

 

Následující neděle je 13. neděle v mezidobí

V pondělí bude mše sv. v 18 hod. v kapli Narození sv. Jana Křtitele (pod biskupskou rezidencí. V kostele Všech svatých mše sv. nebude.)