OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

1. července 2018

 

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí

Od dnešní neděle až do konce prázdnin nebudou v katedrále nedělní nešpory.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V úterý oslavíme Svátek sv. Tomáše, apoštola

Ve středu oslavíme Památku sv. Prokopa, opata

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 14. neděle v mezidobí.