OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

24. října 2021

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

Následující neděle je 31. v liturgickém mezidobí

Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let. K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.