OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

9. září 2018

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnes v 17.00 hod. budou nešpory.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve středu oslavíme Jména Panny Marie

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

V pátek oslavíme Svátek Povýšení svatého kříže

V sobotu oslavíme Památku Panny Marie Bolestné

 

Následující neděle je 24. neděle v mezidobí.

 

Zkoušky chrámového sboru jsou každou středu od 19 hod. na faře. v Mostecké ulici

 

Příští neděli 16. 9. 2018 v 18 hod. zveme do kostela sv. Ludmily na poutní mši svatou.