OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

17. listopadu 2019

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na podporu Biblického díla a České biblické společnosti.

 

Ve čtvrtek oslavíme Památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

V pátek oslavíme Památku sv. Cecílie, panny a mučednice

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

 

V pátek 29. listopadu 2019 uzavřou v naší katedrále svátost manželství: slečna Terezie Simonová z Litoměřic a pan Filip Peška z Ústí nad Labem. Má-li někdo proti tomu vážnou námitku, ať to řekne na farním úřadě teď, nebo ať mlčí navždycky. Ať Bůh žehná jejich lásce!

 

Adventní duchovní obnovu v našich farnosti povede P. Mirek Šimáček v sobotu 7. prosince 2019 od 14 hod. v DDKT.