OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

30. dubna 2023

 

Dnes slavíme Čtvrtou neděli velikonoční

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Svátek sv. Josefa, dělníka

 

V úterý je Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

Ve středu oslavíme Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Ve čtvrtek je Památka sv. Floriána, mučedníka

 

Následující neděle je Pátá velikonoční

 

V měsíci květnu budou v kostele Všech svatých po mši svaté májové pobožnosti.

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.