OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

26. listopadu 2023

 

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý si připomeneme výročí úmrtí 14. litoměřického biskupa Emanuela Jana Schöebla. Zemřel 28. listopadu 1909.

 

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

V pátek je votivní mše o Nejsvětějším Srdci Ježíšově

 

V sobotu oslavíme Neposkvrněné Srdce Panny Marie

 

Následující neděle je 1. neděle adventní.

Přede mší svatou požehná pan probošt adventní věnce. Přineste si, prosíme, věnce k posvěcení.

 
V období od 4. ledna do 21. března 2024 se bude konat seminář Obnova v Duchu svatém.
Budeme se scházet každý čtvrtek v 18 hod. v DDKT. Podrobnosti na plakátku.

 

 Vánoce v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

 

 

23. 12. 2023

 

Adventní mše svatá

 

Žehnání Betlémského světla

 

7.30.

 

 9.00.

 

24. 12. 2023

 

4. neděle adventní

 

Půlnoční mše svatá

 

 

10.00.

 

24.00.

25. 12. 2023

 

Slavnost Narození Páně

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

 

10.00.

 

 

26. 12. 2023

 

Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00.

 

 

27. 12. 2023

 

Svátek sv. Jana, evangelisty

 

7.30.

 

 

28. 12. 2023

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

 

29. 12. 2023

 

Pátý den v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

 

30. 12. 2023

 

Šestý den v oktávu Narození Páně

 

 

7.30.

 

 

31. 12. 2023

 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

10.00.

 

16.00.

 

 

1. 1. 2024

 

 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00. 

 

 

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.