OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

16. června 2019

 

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v katedrále nebude ráno o půl osmé, ale až v 18.00 hod. s následným průvodem Božího Těla. Celebrovat bude XX. litoměřický biskup Msgre. Jan Baxant

V pátek oslavíme Památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Následující neděle je 12. neděle v mezidobí. 

Mši svatou v 10.00 hod. bude v katedrále celebrovat XX. litoměřický biskup Msgre. Jan Baxant. Mše svatá bude sloužena u příležitosti stého výročí založení gymnázia v Litoměřicích