OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

13. září 2020

 

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Svátek Povýšení svatého Kříže

 

V úterý oslavíme Památku Panny Marie Bolestné

 

Ve středu oslavíme Památku sv. Ludmily, mučednice¨

 

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je Slavnost Výročí posvěcení naší katedrály

 

Ve středu 16.9. 2020 bude večerní poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily.

 

Prosíme rodiče, aby přihlašovali své děti do výuky náboženství. Přihlášky jsou v kostele vzadu nebo na webových stránkách farnosti Všech svatých.

Podle počtu přihlášených dětí budou v druhé polovině září utvořeny skupiny.