OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

25. července 2021

 

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Památku svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Marty

 

V sobotu oslavíme Památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

Následující neděle je 18. neděle v mezidobí

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.