OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

3. září 2023

 

Dnes je 22. neděle v mezidobí

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý je Slavnost sv. Viktorina, biskupa a mučedníka, spolupatrona katedrály.

 

Ve středu si připomeneme 304. let od úmrtí III. litoměřického biskupa Huga Františka Königsegga z Rottenfelsu

 

V pátek oslavíme Svátek Narození Panny Marie.

 

V sobotu je Sobotní památka Panny Marie

 

Následující neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

Mše svatá bude sloužena za J.M. can. MUDr. Ladislava Kubíčka u příležitosti výročí jeho úmrtí.

 

Prosíme rodiče, aby přihlašovali své děti do výuky náboženství. Přihlášky jsou vzadu na stolečku a také na webových stránkách farnosti Všech svatých.

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.