OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

7. srpna 2022

 

Dnes je 19. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

V pondělí oslavíme Památku sv. Dominika, kněze

V úterý je Památka sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Ve středu oslavíme Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ve čtvrtek je Památka sv. Kláry, panny

V sobotu je Sobotní památka Panny Marie

 

Následující neděle je 20. neděle v mezidobí.

 

Slečna Denisa Beranová a pan Kryštof Matuška, oba z Litoměřic, si chtějí dne 20. srpna 2022 v kostele Všech svatých navzájem udělit svátost manželství. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření platného manželství, je povinen oznámit je na příslušném farním úřadě. Prosíme o modlitbu za snoubence.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.