OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

13. ledna 2018

 

Dnes slavíme Svátek Křtu Páně

Tímto svátkem končí doba vánoční a nastává liturgické mezidobí, které končí 5. března 2019

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Antonína, opata

V pátek oslavíme Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 2. neděle v mezidobí

 

 V úterý 15.1.2019 od 20 hodin zveme do kaple v DDKT na modlitbu chval.

 

Následující neděle je Slavnost Zjevení Páně

Při mši svaté posvětí pan probošt tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu.

 

Vánoce v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

 

 

24. 12. 2018

 

Žehnání Betlémského světla

 

Půlnoční mše svatá

 

9.00.

 

24.00.

 

25. 12. 2018

 

Slavnost Narození Páně

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00.

 

 

26. 12. 2018

 

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

Celebruje: arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

 

10.00.

 

 

27. 12. 2018

 

Svátek sv. Jana, evangelisty

 

7.30.

 

 

28. 12. 2018

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

 

29. 12. 2018

 

Sobota v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

 

30. 12. 2018

 

Svátek Svaté Rodiny

 

10.00.

 

 

31. 12. 2018

 

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

16.00.