OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

23. ledna 2022

 

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Památku sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve

 

V úterý oslavíme Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla

 

Ve středu oslavíme Památku sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

V pátek oslavíme Památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 4. neděle v mezidobí

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.