OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI
U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH
 

12. března 2023

 

Dnes je 3. neděle postní.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

Následující neděle je 4. neděle postní

 

V kostele Všech svatých bude v postní době, každý pátek, před večerní mší svatou pobožnost křížové cesty.

 

Zveme vás na postní duchovní obnovu. V sobotu 18.3. od 14 hod. bude v DDKT

přednášet P. Pavel Andrš.

 

V neděli 19. 3.2023 bude v kostele Všech svatých, při mši svaté v 9 hod. udělována svátost pomazání nemocných.

 

O 4. neděli postní -19.3. bychom rádi za misijní klubko uspořádali již tradiční Postní koláč. Po mši sv. se budou prodávat napečené dobroty, které mohou přinést farníci ochotní se zapojit. Budeme vděčni za cokoliv!

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.