OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

2. prosince 2018

Dnes slavíme První neděli adventní

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Památku sv. Františka Xaverského, kněze

Ve středu oslavíme Památku sv. Barbory, panny a mučednice

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Mikuláše, biskupa

V pátek oslavíme Památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

V sobotu oslavíme Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Následující neděle je Druhá neděle adventní.

Dne 5.12 v 17 hodin v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích bude setkání se sv. Mikulášem.  Připomeneme si jeho dobré srdce krátkou divadelní scénkou. Pak rozdá dárečky, promluví k dětem. 

"Misijní klubko zve děti farnosti v adventní době k zapojení se do sbírky Misijní bonbónek. Bližší informace jsou na lístcích, které najdete v zadní části kostela nebo přímo u p. Jany Olivové."

Adventní duchovní obnova v našich farnostech se bude konat v sobotu 15.12.2018 od 14 hod. v DDKT. Povede ji P. Kamil Škoda.