OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

24. května 2020

 

Dnes je 7. neděle velikonoční

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý oslavíme Památku sv. Filipa Neri, kněze

 

V sobotu oslavíme Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky naší diecéze

 

 

Následující neděle je Slavnost Seslání Ducha svatého