OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI
U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH
 

8. ledna 2023

 

Dnes je Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Následující neděle je 2. v mezidobí,

 

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 22. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 9. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 18. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 28. května bude slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 8. června bude slavnost Těla a krve Páně a

dne 3. prosince bude první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.    

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.