OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

21. července 2019

 

Dnes slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí.

Až do konce prázdnin nebudou v katedrále nedělní nešpory.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Památku sv. Marie Magdalény

V úterý oslavíme Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Ve čtvrtek oslavíme Svátek sv. Jakuba, apoštola

V pátek oslavíme Památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 17. neděle v mezidobí

 

Ve čtvrtek v 18 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena poutní mše svatá.