OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

11. února 2024

Dnes je Šestá neděle v mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

Středa tohoto týdne je Popeleční. Začíná doba svatopostní.

Ranní mši svatou s udílením popelce bude celebrovat J. Exc. Msgre. Jan Baxant.

 

Následující neděle bude První neděle postní

 

Každý pátek v postní době bude v kostele Všech svatých od 17.30 hod. pobožnost Křížové cesty.

 

V letošním roce dne 12. října se bude v Litoměřicích konat Misijní kongres, na který se chystají děti a všichni příznivci Papežských misijních děl z celé České republiky. Akce se koná mj. pod záštitou našeho pana biskupa, bude otevřená celému městu s cílem vyjít jako křesťané ke všem lidem, v závěru bude také modlitba a požehnání našemu městu a kraji.

Organizační schůzka všech farníků, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do organizace, se bude konat v úterý 27. února v 19h. na děkanství. Jsou zvány všechny věkové kategorie!

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.