OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

27. května 2018

 

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice

 

V pondělí oslavíme Svátek sv. Matěje, apoštola

Ve středu oslavíme Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. V katedrále nebude ranní mše svatá. Mše svatá s eucharistickým průvodem začne v 18.00 hod. Celebrovat bude Msgre. Jan Baxant, litoměřický biskup.

V pátek je Památka sv. Justina, mučedníka

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie.

 

Následující neděle je 9. v liturgickém mezidobí