USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 216

o přijetí krizového opatření

(Výňatek)

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

V katedrále se může zúčastnit mše svaté pouze 25 osob.

 

OKRUŽNÍ LIST všem diecézánům

 

 

OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

28. února 2021

Dnes slavíme 2. neděli postní.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Následující neděle je 3. neděle postní

 

V děkanském kostele Všech svatých bude v době postní každý pátek od 17,00 modlitba růžence a od 17,30 pobožnost křížové cesty. Hned následuje mše svatá bez promluvy.

 

Za misijní klubko nabízíme rodinám naší farnosti hlubší prožití postní doby v tomto nelehkém čase pandemie. Jedná se o původně polskou modlitební iniciativu "NINIVE-POKÁNÍ RODIN", která probíhá už od Popeleční středy a bude ukončena na Velký pátek. Rodiny se doma společně modlí desátek růžence nebo korunku k Božímu milosrdenství jako výraz pokání za své hříchy, kterými zranili jeden druhého. Modlitba je každý den podpořena skutkem oběti, který si každý den zvolí děti s úmyslem za rodiče a naopak rodiče za své děti. Nejedná se o žádné výkony, ale o sjednocení rodiny v modlitbě. To nám může pomoci získat pravdivý pohled na sebe, na druhé i na náš vztah k Bohu.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.