OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

17. února 2019

 

Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pátek oslavíme Svátek Stolce sv. apoštola Petra

 

V sobotu oslavíme Památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

 

Následující neděle je 7. neděle v mezidobí

 

Zveme na modlitbu chval v úterý 19. 2. 2019 od 20.00 hod. v DDKT.

 

Vánoce v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

 

 

24. 12. 2018

 

Žehnání Betlémského světla

 

Půlnoční mše svatá

 

9.00.

 

24.00.

 

25. 12. 2018

 

Slavnost Narození Páně

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00.

 

 

26. 12. 2018

 

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

Celebruje: arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

 

10.00.

 

 

27. 12. 2018

 

Svátek sv. Jana, evangelisty

 

7.30.

 

 

28. 12. 2018

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

 

29. 12. 2018

 

Sobota v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

 

30. 12. 2018

 

Svátek Svaté Rodiny

 

10.00.

 

 

31. 12. 2018

 

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

16.00.