OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

11. září 2022

 

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

V pondělí je Památka Jména Panny Marie

V úterý je Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Ve středu oslavíme Svátek Povýšení svatého kříže

Ve čtvrtek oslavíme Památku Panny Marie Bolestné

V pátek oslavíme Památku sv. Ludmily, mučednice

V sobotu je Sobotní památka Panny Marie

 

Následující neděle je 25. neděle v mezidobí.

 

V pondělí si připomeneme 74. let od úmrtí XVI. litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera. Zemřel 12. září 1948.

 

V pátek 16. září od 18.00 hod. zveme do kostela sv. Ludmily na poutní mši svatou. Večerní mše svatá v kostele Všech svatých tento den nebude.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.