OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

4. prosince 2022

 

Dnes je Druhá neděle adventní

Dnes je také svátek sv. Barbory, panny a mučednice

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý je Památka sv. Mikuláše, biskupa

 

Ve středu oslavíme Památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu

 

Po celý advent bude každou středu od 6 hod. sloužena v našem kostele Všech svatých jitřní mše svatá ke cti Panny Marie s rorátními zpěvy.

 

V pondělí 5.12. 2022 se děti setkají v děkanském kostele se sv. Mikulášem. Začátek je v 16.30 hod.

 

V sobotu 10.12. 2022 ve 14 hod. začíná v kapli DDKT duchovní obnova. Povede ji P. Vojtěch Suchý, SJ.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.