OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

16. června 2024

 

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve čtvrtek si připomeneme výročí úmrtí V. biskupa Mořice Adolfa Karla vévody Sachsen-Zeits. Zemřel  v nuceném exilu na Hradišti sv. Hypolita u Znojma dne 20. června 1759  

 

V pátek oslavíme Památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

V sobotu je Sobotní památka Panny Marie

 

Následující neděle je 12. v liturgickém mezidobí a také si připomeneme Svátek sv. Felixe, mučedníka, spolupatrona katedrály

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.