OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI

U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

28. listopadu 2021

 

Dnes slavíme První neděli adventní

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý oslavíme Svátek sv. Ondřeje, apoštola

V pátek oslavíme Památku sv. Františka Xaverského, kněze

V sobotu oslavíme Památku sv. Barbory, panny a mučednice

Následující neděle je Druhá neděle adventní.

 

Po celý advent bude každou středu od 6 hod. sloužena v našem kostele Všech svatých jitřní mše svatá ke cti Panny Marie s rorátními zpěvy.

 

Příští neděli 5. prosince v době od 16.00 do 17.30 hod. zveme do kostela Všech svatých na individuální setkání se svatým Mikulášem a andělem. Rodiče mohou přinést dárek pro své děti, který pak sv. Mikuláš dětem předá.

 

 Děti z misijního klubka i ostatní děti z naší farnosti budou během adventní doby kreslit vánoční pohlednice a přání. Od třetí adventní neděle je budou nabízet za dobrovolný finanční dar. Podpoříme tak Papežská misijní díla.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.