OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

14. října 2018

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory.

V pondělí oslavíme Památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Ve středu oslavíme Památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Ve čtvrtek je Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

V sobotu nebude v katedrále ranní mše svatá o půl osmé. Děkovná mše svatá bude až v 11.00 hod

 

Následující neděle je 29. neděle v mezidobí.

 

Na neděli 21. října 2018 připadá Misijní neděle. Misijní klubko dětí připravuje akci Misijní koláč a též malý misijní jarmark. Akce není prezentací výrobků jen dětí Misijního klubka a jejich rodičů, ale je otevřená všem farníkům! Kdo byste rádi něco dobrého nabídli, máte sílu a čas něco hezkého vytvořit, napéci, máte možnost tak učinit a přinést v neděli 21.10. na bohoslužbu. Výtěžek je určen na podporu Papežského misijního díla.