OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

15. září 2019

 

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí.

Na dnešní den připadá Památka Panny Marie Bolestné.

Dnes od 17.00 hod. budou v katedrále nešpory

 

V pondělí oslavíme Památku sv. Ludmily, mučednice

V pátek oslavíme Slavnost Výročí posvěcení naší katedrály

V sobotu oslavíme Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

Následující neděle je 25. neděle v mezidobí

 

Dnes jsou po celý den v kostele sv. Ludmily vystaveny k uctění její ostatky. Od 15 hod. budou u nich členové Hradní stráže z Prahy držet čestnou stráž. V 18. 00 hod. zde bude sloužit mši svatou pan generální vikář.

 

Zítra, v pondělí 16. 9. 2019 nebude ranní mše v katedrále, ale bude v kostele sv. Ludmily. Celebrovat bude J. Exc. Msgre. Jan Baxant, XX. biskup litoměřický.

 

První setkání Misijního klubka se uskuteční ve středu 18. září v 16h. v DDKT. Srdečně zveme všechny děti z farnosti, společně se budeme připravovat na prožití misijního měsíce října, který na letošní rok vyhlásil papež František.