OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

22. května 2022

 

Dnes je 6. neděle velikonoční.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Následující neděle je 7. neděle velikonoční.

 

Po celý měsíc květen budou v kostele Všech svatých, vždy po večerní mši svaté, májové pobožnosti.

 

Misijní klubko zve rodiny s dětmi v sobotu 4. června 2022 do Horní Police na pouť nazvanou Putování k Panně Marii. Mše sv. tam začíná v 10 hod.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.