OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

18. března 2018

Dnes slavíme 5. neděli postní

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

V sobotu 24.3.2018 v 16.30 hod. zveme do Severočeské galerie výtvarného umění na přednášku P. Jiřího Hladíka Oslava Velikonoc z historického a liturgického pohledu.

Následující neděle je Květná.

Přede mší svatou bude pan biskup žehnat ratolesti. Přineste si, prosíme, ratolesti k posvěcení. Žehnání ratolestí proběhne na Dómském náměstí u kříže.

Akce Postní koláč pro misie, která se konala minulou neděli - dohromady bylo vybráno 9 800 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať - všem, kdo přispěli ke zdaru celé akce a podpořili Papežské misijní dílo!