OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

16. prosince 2018

 

Dnes slavíme Třetí neděli adventní

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Následující neděle je Čtvrtá neděle adventní.

 

Zveme na modlitbu chval: modlitba se koná v úterý 18.12. od 20h v DDKT.

 

Tradiční Betlémský průvod se zvířátky se vydá v 15.00. hod. z Mírového náměstí v Litoměřicích (letos se budeme řadit u divadla K. H. Máchy) směrem na náměstí Dómské, kde mohou návštěvníci od 16 hodin shlédnout hlavní část programu - Živou scénu z Betléma s příběhem narození Ježíše Krista. Vánoční koledy zazpívá Bohušovická schola. Děti se pak mohou povozit na koni nebo velbloudu, opět bude připraveno občerstvení, svařené víno a čaj. Litoměřičané si také budou moci odnést do svých domovů betlémské světlo, které přivezou zástupci skautů ze skutečného města Betléma, kde se Ježíš narodil.

 

Vánoce v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

 

 

24. 12. 2018

 

Žehnání Betlémského světla

 

Půlnoční mše svatá

 

9.00.

 

24.00.

 

25. 12. 2018

 

Slavnost Narození Páně

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

10.00.

 

 

26. 12. 2018

 

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

Celebruje: arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

 

10.00.

 

 

27. 12. 2018

 

Svátek sv. Jana, evangelisty

 

7.30.

 

 

28. 12. 2018

 

Svátek svatých Betlémských dětí

 

7.30.

 

 

29. 12. 2018

 

Sobota v oktávu Narození Páně

 

7.30.

 

 

30. 12. 2018

 

Svátek Svaté Rodiny

 

10.00.

 

 

31. 12. 2018

 

 

Mše na poděkování za uplynulý rok

Celebruje: J. Ex. Msgre. Jan Baxant

 

16.00.