OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

12. června 2022

 

 

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

 

V pondělí oslavíme Památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá s eucharistickým průvodem bude v katedrále sv. Štěpána. Začátek je v 18.00 hod. Celebrovat bude XX. litoměřický biskup J. Exc. Msgre. Jan Baxant. Ranní mše svatá o půl osmé v katedrále nebude, ale bude v děkanském kostele.

 

V sobotu je Sobotní památka Panny Marie

 

Následující neděle je 12. v mezidobí

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.