OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

7. října 2018

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnes v 17.00 hod. budou v katedrále pravidelné nešpory.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí si připomeneme význačné životní jubileum našeho pana biskupa Jana

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

Následující neděle je 28. neděle v mezidobí.

 

Zveme všechny mladé rodiny do diecézního domu kardinála Trochty na duchovní obnovu, která se koná ve dnech 12.-14.10. 2018. Vede ji P. Kamil Škoda. Na sobotní program je zajištěno hlídání dětí. V rámci duchovní obnovy manželů se bude konat modlitba chval v sobotu 13.10. 2018 v kapli DDKT od 21.00 hod. Zveme všechny, kteří se chtějí modlit za manželství.

 

Dnes v 16.30 hod. vás zveme na faru v Počaplech. O Panně Marii Růžencové bude přednášet paní Vlasta Klekerová.

 

Na neděli 21. října 2018 připadá Misijní neděle. Misijní klubko dětí připravuje akci Misijní koláč a též malý misijní jarmark. Akce není prezentací výrobků jen dětí Misijního klubka a jejich rodičů, ale je otevřená všem farníkům! Kdo byste rádi něco dobrého nabídli, máte sílu a čas něco hezkého vytvořit, napéci, máte možnost tak učinit a přinést v neděli 21.10. na bohoslužbu. Výtěžek je určen na podporu Papežského misijního díla.