OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

  1. května 2022

 

Dnes je 3. neděle velikonoční.

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

V úterý je Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Následující neděle je 4. neděle velikonoční.

 

Misijní klubko pořádá v neděli 8.5. po mši sv. akci Misijní koláč. Výtěžek podpoří Papežská misijní díla.

Zároveň zveme rodiny s dětmi z farnosti na pouť do Horní Police, která by se uskutečnila v sobotu 4.6. s názvem Misijní putování k Panně Marii. Zahájení v 10h. mší sv.

 

Po celý měsíc květen budou v kostele Všech svatých, vždy po večerní mši svaté, májové pobožnosti.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.