OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

1. prosince 2019

 

Dnes slavíme První neděli adventní

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V úterý oslavíme Památku sv. Františka Xaverského, kněze

Ve středu oslavíme Památku sv. Barbory, panny a mučednice

V pátek oslavíme Památku sv. Mikuláše, biskupa

V sobotu oslavíme Památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

Následující neděle je Druhá neděle adventní.

 

Děti zveme do kostela Všech svatých na Mikulášskou nadílku s hraným příběhem o sv. Mikuláši. Ve čtvrtek 5.12.2019 od 17 hod. si připomeneme poselství tohoto svátku.

 

Za misijní klubko srdečně zveme rodiny s dětmi farnosti na modlitbu růžence - na první pátek 6. prosince od 17.30h. v děkanském kostele. Sejdeme se v 17.20, abychom si rozdělili jednotlivé desátky. Budeme se modlit na úmysly dětí a za obnovu naší farnosti. Rádi bychom takto pokračovali další měsíce.

 

V sobotu 7. prosince si připomeneme  230. let od úmrtí 6. litoměřického biskupa Emanuela Arnošta hraběte Valdštejna. Zemřel v Litoměřicích 7. 12. 1789. Byl pohřben v kapli sv. Jana Křtitele a v roce 1956 byly jeho ostatky vyzvednuty, přeneseny do katedrály a uloženy do krypty pod svatostánkem.

 

Adventní duchovní obnovu našich farností povede v sobotu 7. prosince 2019 od 14 hod. v DDKT J. M. can. Mirek Šimáček.