OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

21. dubna 2019

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Zítra, o Velikonočním pondělí, bude mše svatá v katedrále v 10.00 hod.

 

Od úterý 23. 4. 2019 bude v katedrále pořad bohoslužeb již podle zavedeného pořádku.

Následující neděle je 2. neděle velikonoční.

 

Na úterý připadá Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 

Ve středu si připomeneme Svátek sv. Jiří

 

Ve čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty

 

V rámci oslav 800. výročí založení města Litoměřice bude v kostele Všech svatých sloužit mši sv. otec biskup Jan a to v pátek 26.4.2019 od 16.15 hod.