OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

28. dubna 2019

Dnes je 2. neděle velikonoční

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn

 

V pondělí oslavíme Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

V pátek oslavíme Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Následující neděle je 3. neděle velikonoční.

 

V úterý od 18 hod. budeme v kostele sv. Vojtěcha slavit poutní mši sv. Slavnost sv. Vojtěcha je přenesená z minulého týdne.