Den zasvěceného života

08.01.2009 20:38

Pozvání k setkání zasvěcených osob s biskupem

Drazí otcové a bratři řeholníci, milé sestry řeholnice, zasvěcené osoby,

přijměte, prosím, mé pozvání na setkání s Vámi v den svátku Uvedení Páně do chrámu – Hromnic a to při společné mši sv. v katedrále sv.Štěpána v Litoměřicích v pondělí 2. února 2009 v 10:00 a při přátelském následném posezení s obědem v budově kurie. Těším se na každého z Vás.

+ Jan, biskup

Zpět