Dopis českých a moravských biskupů ke sbírce "Svatopetrský haléř"

15.02.2009 15:59

Drazí bratři a sestry,

      příští týden, v neděli 22. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř". V roce 2008 se při ní v České republice vybralo více než 12 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

      Prostředky získané v rámci sbírky "Svatopetrský haléř" jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.

Svatý otec v děkovném dopise velmi ocenil toto gesto účasti na jeho pastoračním úsilí a všem dárcům uděluje apoštolské požehnání.

 

Vaši čeští a moravští biskupové

Zpět