Matka Imelda Marie Bezděková

01.06.2009 08:24

 

Dne 25. 5. 2009 ve věku 83 let a 59 let řeholních slibů

posílena Svátostí nemocných tiše v Pánu skonala

Matka Imelda Marie Bezděková,

představená Kláštera sester řádu Navštívení Panny Marie v Kroměříži

(sestry do května 2007 sídlily v Chlumci u Ústí n. L.).

Poslední rozloučení se zesnulou proběhne v  pondělí  1. června 2009  v  10.00 hodin  při mši svaté  v kapli  sester svatého  Kříže  na  Koperníkově ulici  v Kroměříži a pohřeb se bude konat z katedrály v Litoměřicích dne 2. června  2009 v 10.30 hodin na místní hřbitov.

Za projev účasti a vzpomínku v modlitbách předem vroucí:

Pán Bůh odplať!

R. I. P.

Zpět