Mše svatá podle misálu z roku 1962

27.03.2009 19:00

Římskokatolický farní úřad v Počaplech u Terezína vás srdečně zve na poutní slavnost sv. Vojtěcha, která se koná 25. dubna 2009. Začátek mše je v 15. 00. hod. Tradiční mši svatou podle misálu z roku 1962 celebruje J. Exc. Msgre. Jan Baxant, biskup litoměřický ve farním chrámu sv. Vojtěcha

Zpět