Slovo biskupa Jana

11.01.2009 14:39

 

Drazí bratři,

     vánoční svátky a první dny nového roku jsou za námi. Byla by škoda, kdybychom teď už vyhlíželi jen budoucnost, aniž bychom se zastavili a ve chvilce meditace si neprošli dny, které jsme prožili ve svých farnostech, společenstvích a komunitách.

 

     Nebyly to jistě dny, na které bychom mohli jen tak zapomenout. Setkávali jsme se opakovaně, a tak tomu bývá pravidelně o vánocích, s našimi věřícími, ale i s těmi, které nám též svěřil Bůh do péče a pro které se Syn Boží také stal člověkem. Vím, že jste vynaložili velké úsilí a pastorační píli, aby lidé mohli slavit požehnaný čas. Stálo Vás to i oběti a možná i nepochopení ze strany těch, kterým jste sloužili a sloužíte. Je to až s podivem, ale vždycky před vánocemi jsem něco podobného zakoušel i já, když jsem právě v okruhu krásných svátků např. dostával ošklivé anonymní dopisy, někdo mně vyhuboval, jiný se v žárlivosti a závisti urazil, někdo z Vašich blízkých se rozplakal, dolehla kněžská samota a pod. I to však patří do atmosféry vánoc, protože i betlémské jesličky měly svůj stín. Když se otevírá Boží náruč a hostí nás Přítel našich duší, nepřítel má zlost a chce všechno pokazit. Nedejme se, drazí bratři, zviklat ani znechutit.

 

     Upřímně Vám děkuji za Vaši vánoční a novoroční pastýřskou starost a oběť. To, co jste v uplynulých dnech pro dobro lidských duší vykonali, nevykonal a nemohl vykonat nikdo jiný, než právě Vy. Prosím, buďme si všichni vědomi toho, jaký poklad v sobě neseme: duchovní povolání a Boží projev veliké důvěry, zasvěcení, ochotu sloužit a ne panovat, oddanost drtivé většiny našich věřících, duchovní oporu presbyteria, ujištění modliteb mnoha nemocných a trpících ... To je, jsem o tom pevně přesvědčen, bohatství, které nám nikdo vzít nemůže. Posiluje nás a z něho rozdávejme! A držme pospolu.

 

Myslím na Vás denně a ze srdce Vám všem žehnám.

 

                                                                             Váš

 

                                                                          + Jan, biskup

Zpět