Historie farnosti

 Faráři dómské farnosti při katedrále sv. Štěpána

 

1655-1783 zatím nezjištěno

1784    Josef Burkart

1788    Josef Bertl

1790    Antonín Gaebler

1793    Josef Pipann

1803    Jan Jeltsch

1827    Karel Richter

1831    Josef Appelt

1835    Josef Hellmann

1836    Josef Pilz

1838    Jan Pavel Ritschel

1847    Ignác Preissler

1856    Vavřinec Schmidt (*25. 8. 1824, vysvěcen: 4. 7. 1848)

1874    Karel Musch (*17. 3. 1839, vysvěcen: 31. 7. 1862)

1891    František Entler (*11. 11. 1846, vysvěcen: 23. 7. 1870)

1894    Josef Pohl (*20. 6. 1859, vysvěcen: 1. 6. 1883)

1903    Antonín Dušek (*10. 12. 1865, vysvěcen: 28. 5. 1888)

1905    František Linhart (*29. 11. 1866, vysvěcen: 31. 3. 1889)

1906    Josef Schmied (*27. 4.1871, vysvěcen: 17. 6. 1894)

1916    Vilém Siegel (*17. 8. 1880, vysvěcen: 12. 7. 1903)

1917    Friedrich Renger (*23. 7. 1890, vysvěcen: 7. 9. 1913)

1920    Jan Endler (*2. 4. 1890, vysvěcen: 5. 7. 1914)

1923    - neobsazeno

1924    Vilém Siegel (*17. 8. 1880, vysvěcen: 12. 7. 1903)

1925    Josef Plescher (*20. 10. 1882, vysvěcen: 17. 7. 1910)

1927    Vojtěch Bitterlich (*20. 12. 1895, vysvěcen: 27. 6. 1920)

1947    František Vlček (od 1. 10. 1947)

1953    Josef Poul (od 1. 7. 1953)

1954    Otakar Moc (od 1. 8. 1954)

1956    Josef Poul (od 1. 9. 1956)

1957    Ladislav Cikryt (od 1. 10. 1957)

1960    Jindřich Krtil (od 1. 8. 1960)

1961    Jaroslav Rusnák (od 1. 8. 1961)

1974    Tomáš Holoubek (od 21. 9. 1974)

1981    Mons.Václav Červinka (od 5. 2. 1981)

1982    Mons. Josef Helikar (od 15. 12. 1982)

1998    Mons. Milan Bezděk (od 1. 9. 1998)

2003    P.Jiří Sucharda (od 15. 11. 2003)

2008 P. Mgr. Jiří Hladík OCr. ( od 15. 9. 2008 )