Významné dny

 

20. leden 1931         zemřel XV. biskup Josef Gross

28. únor 2004          konsekrace a intronisace XIX. biskupa Pavla Posáda

14. březen 1853       zemřel X. biskup Vincent Eduard Milde

6. duben 1974          zemřel XVII. biskup Štěpán Maria kardinál Trochta SDB.

12. duben 1709        zemřel II. biskup Jaroslav František Ignác hrabě Sternberg

26. duben 1865        zemřel  XI. biskup Augustin Bartoloměj Hille

22. květen 2010       zemřel XVIII biskup Mons. ThDr. Josef Koukl

25. květen 1801       zemřel VII. biskup Ferdinand Kindermann rytíř z Schulsteinu

30. květen              svátek sv. Zdislavy z Lemberka, hlavní patronky diecese (od 24. 10. 2000)

2. červen 1733         zemřel IV. biskup Jan Adam hrabě Wratislav z Mitrowitz

14. červen 1815       zemřel VIII. biskup Václav Leopold Chlumčanský rytíř  z Přestawlk

20. červen 1759       zemřel V. biskup Mořic Adolf Karel vévoda Sachsen-Zeitz

23. červen              svátek sv. Felixe, spolupatrona diecese

5. září                    svátek sv. Viktorina, spolupatrona diecese

6. září 1720             zemřel III. biskup Hugo František hrabě Konigsegg z Rottenfelsu

10. září 1877           zemřel XII. biskup Augustin Pavel Wahala

12. září 1948           zemřel XVI. biskup Antonín Alois Weber

20. září                  Slavnost  posvěcení katedrály

8. říjen                   narozeniny XX. biskupa Jana Baxanta

13. říjen 1675         zemřel I. biskup Maximilian Rudolf svobodný pán Schleinitz

28. říjen 1881         zemřel III. biskup Antonín Ludvík Frind

22. listopadu 2008  konsekrace a intronisace XX. biskupa Jana Baxanta

28. listopad 1909     zemřel XIV. biskup Emanuel Jan Křtitel Schobel OCr.

7. prosinec 1789      zemřel VI. biskup Emanuel Arnošt hrabě Waldstein

26. prosinec           Slavnost sv. Štěpána provomučedníka, patrona katedrály

27. prosinec 1833    zemřel IX. biskup Josef František Hurdálek